©  2011  Dukaty Ltd.

©  2011  Ivan Daraktchiev

Links: www.dukaty.com

         www.zaedno.mobi

РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, КОМЕНТАРИ и СЪОБЩЕНИЯ
ТРИТЕ СВЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД  

Армейски генерал Любен Петров
    04 октомври 2011 г.
RECENZII_UTOPISTI_files/%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%AF%20%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94-10.pdfshapeimage_5_link_0
Д О С Т О Й Н А  К Н И Г А О Т  Д О С Т О Е Н  А В Т О Р
         
    Атанас Тончев, 4 октомври 2011 г.                                                             
RECENZII_UTOPISTI_files/%D0%94%20%D0%9E%20%D0%A1%20%D0%A2%20%D0%9E%20%D0%98%CC%86%20%D0%9D%20%D0%90%20%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%90%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%95%D0%9D%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0-10.pdfshapeimage_6_link_0
О Т З И В за книгата на Вълкан Дапчев “Наричат ни утописти”
        
    О.з. полковник, доцент Георги Радулов,
         доктор на педагогичес ките науки.
    04.10.2011г.                              
RECENZII_UTOPISTI_files/%D0%9E%20%D0%A2%20%D0%97%20%D0%98%20%D0%92%20-%2010.pdfshapeimage_7_link_0