РЕЦЕНЗИИ И КОМЕНТАРИ1. За книгата на Вълкан Дапчев “Светло и Тъмно”  -  есе от Панайот Маджаров