DUKATY-BOOKS

 

©  2011  Dukaty Ltd.

©  2011  Ivan Daraktchiev

Links: www.dukaty.com

         www.zaedno.mobi

Моля, направете банков превод на сумата посочена в графата “Всичко” (равна на единичната цена плюс разходите за доставката) на таблицата съответстваща на адреса Ви, за избраната от Вас книга, в посочената по-долу сметка:
IBAN:                    BG37 UNCR 7000 1503 9921 64

SWIFT/BIC:          UNCRBGSF

Титуляр:              ДУКАТИ ЕООД

Валута:                BGN


Моля, преведете сумата “нето”, тоест инструктирайте банката си да поеме евентуалните разходи по превода, ако има такива, за Ваша сметка.


Моля, не забравяйте да посочите, като “Основание за превода”, книгата, която сте избрали, както и адресът, на който искате тя да бъде доставена.


Препоръчително е да ни изпратите и кратко съобщение по електронната поща, съдържащо горната информация.

Преди да поръчате избраната книга, моля, запознайте се с цените на книгите и доставянето им, от таблиците тук

  
Цени в Лева, в зависимост от направлението на пратката

Код     За адрес в България      За адрес извън България

EN1         34                    44
EN2        130                   152
EN3         20                    30
BG1         16                    26
BG2         16                    26
BG3         26                    40
BG4         16                    26
BG5         16                    26
BG6         16                    26
BG7         16                    26
BG8         30                    36

Таблицата вдясно представлява обзор на крайните суми за плащане (сборовете “Всичко”), извлечени от таблиците, с които току-що се запознахте. Приведена е за Ваше улеснение при попълване на банковите преводи.